İsyan Günlerinde Aşk (Love in the Days of Rebellion)

İsyan Günlerinde Aşk (Alaâttin Karaca / İlmî Araştırmalar)

İttihat ve Terakki Günlerinde Aşk Yarası Gibi (Çağlayan Çevik / Radikal Kitap)

“Comme une blessure de sabre”, Ahmet Altan (Les Chroniques d’Andromède)